παραγωγή

Ο ανταγωνισμός, η ταχέως μεταβαλλόμενη τεχνολογία και οι πελατειακές ανάγκες, μας οδηγούν στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού μας τμήματος επενδύοντας σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό,με κύριο ζητούμενο την αύξηση της ευελιξίας, της ποιότητας και της διανομής.

Αναλυτικά ο εξοπλισμός μας :

  • IMA EDGEBANDING MACHINE - SINGLE SIDE

Δυνατότητα παραγωγής/βάρδια όταν πρόκειται για παραγωγικά τεμάχια και όχι για just-in-time κατασκευές, 3.000 τεμάχια

  • IMA EDGEBANDING MACHINE - DOUBLE SIDE

Δυνατότητα παραγωγής/βάρδια όταν πρόκειται για παραγωγικά τεμάχια και όχι για just-in-time κατασκευές, 3.000 τεμάχια (υπολογισμένο οτι κάθε τεμάχιο επεξεργάζεται σε δύο πλευρές ταυτόχρονα άρα είναι δύο φορές πιο γρήγορη απ' τη μονή)

  • HOMAG SOFTFORM EDGEBANDING MACHINE - SINGLE SIDE

Δυνατότητα παραγωγής/βάρδια όταν πρόκειται για παραγωγικά τεμάχια και όχι για just-in-time κατασκευές, 3.000 τεμάχια

  • WEEKE BORING AND DOWEL MACHINE

Δυνατότητα παραγωγής/βάρδια ανεξάρτητα αν πρόκειται για παραγωγικά τεμάχια ή όχι, από1.800 έως 2.800 τεμ περίπου, εξαρτάται απ τον παραγωγικό βαθμό δυσκολίας του σχεδίου.

  • HOLZMA CUTING MACHINE

Δυνατότητα παραγωγής/βάρδια με full book κοπής, 350 φύλλα ή 42m3 . Με περιστρεφόμενο τραπέζι και αυτόματη φόρτωση φύλλων

  • HOMAG BAZ CNC & EDGEBANDING MACHINE

Δυνατότητα εκτέλεσης ειδικών κατασκευών και σχεδίων, καμπυλών συγκολλήσεων. Χαμηλός αριθμός παραγωγής, ευελιξία και μοναδικότητα. Περίπου 140 τεμ/βάρδια.

  • BIESSE BORING MACHINE

Δυνατότητα παραγωγής/βάρδια, όταν πρόκειται για παραγωγικά τεμάχια και όχι για just-in-time κατασκευές, 6.500 τεμ.

  • KOCH DOWEL MACHINE

Δυνατότητα παραγωγής/βάρδια, όταν πρόκειται για παραγωγικά τεμάχια και όχι για just-in-time κατασκευές, 7.200 τεμ.